Тематичний архів статей

Порядок оглядів стану П'янством


1. Медичний огляд на стан сп'яніння особи, яка керує транспортним засобом (далі-огляд), проводиться в організаціях охорони здоров'я, що мають ліцензію на здійснення медичної діяльності із зазначенням відповідних робіт та послуг.

2. Огляд проводиться на підставі протоколу про направлення на огляд, підписаного посадовою особою, якій надано право державного нагляду і контролю за безпекою руху та експлуатації транспортного засобу.

3. Огляд проводиться як безпосередньо в організаціях охорони здоров'я, так і в спеціально обладнаних для цієї мети пересувних пунктах (автомобілях), відповідають установленим Міністерством охорони здоров'я Російської Федерації вимогам.

4. Огляд проводиться лікарем (у сільській місцевості при неможливості проведення огляду лікарем-фельдшером), які пройшли відповідну спеціальну підготовку на базі наркологічних установ органів управління охороною здоров'я суб'єктів Російської Федерації.

5. Засіб (речовина), що викликало сп'яніння, визначається за результатами хіміко-токсикологічного дослідження, проведеного в порядку, що встановлюється Міністерством охорони здоров'я Російської Федерації.

6. При огляді використовуються технічні засоби індикації і вимірювання, зареєстровані і дозволені Міністерством охорони здоров'я Російської Федерації для використання в медичних цілях і рекомендовані для проведення медичного огляду на стан сп'яніння.

7. Для кількісного визначення алкоголю у видихуваному повітрі, кількісного визначення алкоголю, наркотичних засобів, психотропних та інших викликають сп'яніння речовин в біологічних середовищах людини використовуються технічні засоби, повірені в установленому Державним комітетом Російської Федерації по стандартизації і метрології порядку, тип яких внесено до Державного реєстру засобів вимірювання і перевірка яких у процесі експлуатації здійснюється з періодичністю, встановленою Державним комітетом Російської Федерації по стандартизації і метрології при затвердженні даного типу засобів вимірювань.

8. За результатами огляду складається в 2-х примірниках акт медичного огляду на стан сп'яніння особи, яка керує транспортним засобом (далі - акт), із зазначенням дати огляду і номера, що відповідає номеру реєстрації огляду в журналі реєстрації медичних оглядів на стан сп'яніння осіб, які управляють транспортними засобами.

9. При заповненні акту прізвище, ім'я, по батькові особи, яка оглядається зазначаються на підставі документа, що посвідчує особу, а за відсутності такого документа - зі слів обстеженим або особи, його супроводжує, з відповідним записом про це в акті. Всі пункти акта заповнюються без будь-яких скорочень і підкреслень. Акт підписується лікарем (фельдшером), що проводив огляд, і завіряється печаткою організації охорони здоров'я, в якому проводилося огляд.

10. На підставі результатів огляду складається висновок, в якому повинно бути чітко охарактеризовано стан оглянутого на момент огляду. У разі відмови обстеженим від огляду (або від того чи іншого виду дослідження в рамках огляду) лікарем (фельдшером), що провадить огляд, в журналі реєстрації робиться запис "від огляду відмовився".

Якщо проведення огляду в повному обсязі не представляється можливим через важкість стану проходить огляд, в акті зазначаються причини, по яких не було виконано те чи інше дослідження.

11. Основою висновку про стан оглянутого служать дані комплексного медичного огляду з урахуванням результатів лабораторних досліджень.

При наявності клінічних ознак сп'яніння і неможливості лабораторним дослідженням встановити викликало сп'яніння речовина, висновок про наявність стану сп'яніння виноситься на підставі встановлених клінічних ознак сп'яніння.

У випадку, якщо через важкість стану обстеженим клінічних ознак сп'яніння виявити не вдається, допускається винесення висновку про наявність сп'яніння внаслідок вживання алкоголю на підставі результатів лабораторного дослідження крові методами аналітичної діагностики. У цьому разі висновок про наявність алкогольного сп'яніння виноситься при концентрації алкоголю в крові 0,5 і більше проміле. Висновок про наявність сп'яніння, викликаного вживанням інших викликають сп'яніння речовин, не виноситься, а в акті вказуються результати лабораторного дослідження, які виявили ці речовини.

12. По завершенні всієї процедури огляду, включаючи одержання результатів лабораторних досліджень, оригінал результатів лабораторних досліджень, завірений підписом спеціаліста, який проводив дослідження, долучається до другого примірника акта.

Перший примірник акта видається на руки представнику органу, якому надано право державного нагляду і контролю за безпекою руху та експлуатації транспортних засобів. Другий примірник акта залишається в організації охорони здоров'я, в якому вироблено огляд, і зберігається протягом 3-х років.

  Схожі новини: {related-news}