Тематичний архів статей

ПДВ-Експрес: Жд Перевезення


Железнодорожные грузоперевозки регулируются определенным набором правил. Перед осуществлением железнодорожных перевозок грузов между транспортно-экспедиционной компанией и заказчиком составляется договор. 1. Транспортная компания берет на себя обязательство от собственного имени что перевозка грузов железнодорожным транспортом буде здійснено. Транспортна компанія бере на себе зобов'язання також виконати або організувати виконання певних інших послуг, пов'язаних з перевезенням товару. 2. Транспортна компанія приймає для залізничного перевезення вантажі або товари з оголошеною замовником вартістю, що дорівнює страховій сумі. Оголошена вартість, яка дорівнює страхової вартості, не повинна перевищувати дійсної вартості вантажу або товару зазначеної в перевізних документах. Страхова сума - сума, на яку страхується вантаж при укладанні договору страхування і, виходячи з якої, встановлюються розміри плати за страхування та страхового відшкодування. 3. При здачі вантажу транспортній компанії замовникові необхідно точно вказати найменування вантажу або товару, вид упаковки і особливі властивості вантажу або товару, а також точну адресу і телефон замовника й одержувача вантажу або товару. 4. Число місць, вага та обсяг вантажу визначаються транспортною компанією і замовником при прийомі вантажу або товару для ЖД вантажоперевезення . 5. Замовнику необхідно передати транспортній компанії всі документи, необхідні відповідно до санітарних, карантинних чи іншими Правилами. Транспортна компанія може повноправно здійснювати перевірку цих документів щодо точності цих документів і достатності. 6. Замовник відповідає за правильність стосуються вантажу або товару відомостей, зазначених у перевізних документах. Замовник несе відповідальність за шкоду, заподіяну транспортної компанії або іншій особі, перед яким відповідає замовник, унаслідок неправильності, неточності або неповноти відомостей стосуються вантажу або товару. Це правило діє і при перевезенні негабаритних вантажів залізничним транспортом. 7. За втрату, нестачу, пошкодження вантажу або товару транспортна компанія несе відповідальність з моменту прийняття вантажу або товару для залізничного перевезення і до видачі одержувачу на підставах та в розмірі згідно цього договору. При втраті вантажу або товару замовникові відшкодовується реальний збиток у межах оголошеної вартості вантажу або товару, а при недостачі, пошкодженні - пропорційно цій вартості. 8. Відповідальність транспортної компанії за порушення зобов'язання не настає, якщо порушення зобов'язання сталося внаслідок непереборної сили, тобто форс-мажорних обставин. 9. Замовник зобов'язаний повідомити одержувача про прибуття вантажу або товару, вивантажити чи забезпечити перевалку вантажів або товару на станції призначення протягом доби з моменту постановки вагонів під розвантаження. 10. Плата за зберігання вантажу або товару понад 15 календарних днів може бути збільшена до трикратного розміру.


  Схожі новини: {related-news}