Тематичний архів статей

Що Впливає На Ефективність Рекламної Компанії


Для проведення ефективної рекламної кампанії слід враховував два основні чинники, які впливають на сприйняття, - менталітет і мотивацію. Як вже зазначалося, менталітет народу або нації можна класифікувати за такими чотирма напрямками: 1. Унітарістской менталітет. 2. Менталітет, який тяжіє до пасивної безпеки і надання переваги особистому життю. 3. Менталітет, відкритий прогресу або ризикованим починанням. 4. Менталітет, відкритий змінам. Дослідження цільової аудиторії з погляду менталітету мають більшу прогностичну силу, тому що менталітет є фактором постійним і поширюється на значні маси населення. Тільки менталітет може дати відповідь на багато питань щодо того, чому в одній країні реклами кампанія проходить з великим успіхом, а в іншій - та ж реклама породжує самі тільки негативні емоції. Менталітет може змінюватися, але для цього потрібні значні зусилля і тривалий час. Знаючи менталітет народу тієї країни, де буде проводитися рекламна кампанія, можна передбачити можливу реакцію на те чи те рекламне звернення. Для успіху рекламної кампанії необхідно також, щоб рекламу агентство ретельно вивчало мотивацію поводження цільового аудиторі, мотивацію, яка тісно пов'язана з менталітетом. Знаючи інформацію про мотиви, автори рекламного звернення можуть посилити інтенсивність позитивної мотивації і знизити дію установок, які перешкоджають купівлі продукту. Для розробки ефективного рекламного звернення рекламні агенції повинні чітко з'ясувати, перш за все для самих себе, на яких мотивах треба наголошувати, щоб отримати певний ефект від цього. Рекомендується використовувати такі мотиви: раціональні, емоційні та моральні. До раціональних належать: мотив прибутковості (економічний мотив), який базується на спробах людей заощадити кошти, купуючи економно й за низькими цінами товари; мотив здоров'я, який використовується в рекламі продуктів харчування, спортивних товарів, гігієнічних засобів, тощо; мотив надійності й гарантій, який використовують у банківському та страховому бізнесі, коли необхідно створити відчуття найменшого ризику. Те ж стосується рекламування товарів для побутових робіт (інструменти, швейні машини тощо); мотив зручності й додаткових переваг, який обіцяє купівля даного товару. Раціональні мотиви спрямовані на раціонального покупця, який або зовсім відкидає рекламу, або миттєво на неї реагує за умови, що вона його інформує й наводить об'єктивні аргументи на користь того чи того товару. Емоційні мотиви «грають» на емоціях покупців. Таке рекламне звернення корисне тим, хто тільки і чекає, щоб Їм допомогли зробити правильний вибір (якщо вони ще не купили товар), або переконали в тому, що вони не помилилися у виборі (якщо вони товар уже придбали). До емоційних мотивів спеціалісти-психологи відносять: мотив любові, який використовується найчастіше в рекламі подарунків; мотив свободи, тобто прагнення людини до незалежності, захисту своєї самостійності в різних сферах життя; мотив гордості і патріотизму, який використовується для збільшення збуту вітчизняних товарів; мотиви радощів і жартівливі мотиви, які відповідають намаганням людини отримати інформацію в життєрадісних, яскравих тонах; мотив відкриття, який кореспондується з такими якостями людини, як цікавість і прагнення нового; мотив власної значущості та самореалізації, який базується на природному бажанні людини знайти визнання в своєму оточенні, домогтися певного становища в суспільстві; мотив страху, яким користуються в різного роду антирекламі засобів особистої гігієни тощо. Емоційна реклама працює на символічному рівні. Вона не потребує доказів. Специалисты из рекламы считают, что действие эмоциональной рекламы оказывается в виде серии напряжений и возбуждений, а покупке товара предшествует восприятие, то есть человек, как и в остальных случаях, по-своему исследует и моделирует предмет, а уже потом этот предмет становится ее собственной потребностью или желанием. Сделать покупку для таких людей — это значит идентифицировать ее с собственным лицом, рассказать о себе другим. Моральные мотивы апеллируют к чувствам справедливости и порядочности. Ученые-психологи относят к таким мотивам: мотив справедливости, который используют в рекламе благотворительных фондов, общественных организаций, в политических кампаниях; мотив защиты окружающей среды; мотив порядочности, который основывается на совести, доброте, моральных добродетелях и тому подобное; социальный мотив, связанный с заострением междунациональным конфликтов, катастроф, ростом преступности, напряжения, в обществе и тому подобное. Рекламные агентства, как правило, пользуются в рекламных кампаниях сразу несколькими мотивами. Разработанная с использованием вышеназванных средств для разных структур, которые принимают участие в рекламной кампании, реклама будет способствовать привлечению новых покупателей, сделает их сторонниками товаров услуг, которые рекламируются. Это и является целью любой рекламной кампании. Однако рекламная кампания не существует изолировано от других видов предпринимательской деятельности . Вона тісно пов'язана з маркетингом, тобто визначенням попиту, ціноутворенням, на продукти, які рекламуються, їх розробкою (так званою технічною політикою) та іншими елементами ринкової економіки.


  Схожі новини: {related-news}