Тематичний архів статей

Зареєструваті Кредитно Спілку: Практичні Поради


На сьогодні в Україні зареєстровано близьке 800 кредитних спілок, І цифра Постійно збільшується. Звичайно, Що фінансова криза, Яка існує в усьому світі НЕ Може НЕ позначітісь І на діяльності кредитних спілок, протікання перспектива розвитку в цьому напрямі Дуже велика.

Реєстрація кредитної спілки - процес, Який вімагає від учасніків задовольняють фінансового проекту чіткіх І узгодження Дій, Що Будуть направлені на досягнення результату - Створення фінансової установи. При цьому, Вже на первинного етапі - візначенні основних прінціпів, на якіх буде функціонуваті ця установа слід враховувати Особливості її правового статусу.

Крім задовольняють, слід розуміті, Що внутрішні положення та правила надання фінансовіх послуг, які Будуть розроблені та зареєстровані в Державній комісії з регулювання рінків фінансовіх послуг України, ляжуть в основу функціональної системи на якій буде базуватісь Діяльність кредитної спілки.

Отже, визначи з основними крітеріямі Функціонування кредитної спілки можна розпочинати її реєстрацію.

Реєстрація кредитної спілки процес Досить кропіткій та такий, Що умовно можна розділіті на два Основні етапи.

Етапи Створення кредитної спілки.

Перший - державна реєстрація кредитної спілки, Як юридичної особини. При цьому, слід враховувати наступні Особливості.

По-перше, кредитна спілка - Це особлива організаційно-правова форма юридичної особини, Яка до-Речі за Своїм правовим статусом є неприбутковою. Суть непрібуткової діяльності полягає в тому, Що кінцевою Метою її діяльності є НЕ Отримання прибутку від наданих послуг, а Самі послуги, Що надаються членам кредитної спілки. Саме тому надання послуг відбувається на рівні, максимально наближення до собівартості, Яка забезпечує витрати на формування фондів та нарахування відсотків на внескі її членів.

По-друге, наявність не менше Як 50 осіб, які бажають вступіті до кредитної спілки.

По-Третє, наявність об'єднавчого фактору членів кредитної спілки, адже Відповідно до Закону України «Про кредитні спілки» члени кредитної спілки повінні буті об'єднані хоч робили б за однією з таких ознайо: Спільне Місце роботи чи навчання або належати до однієї професійної спілки , об'єднання професійніх спілок, іншої Громадської чи релігійної організації або проживати в одному селі, селіщі, місті, районі, області.

Враховуючи зазначені Особливості, члени кредитної спілки на загальних зборах приймаються Рішення про Створення кредитної спілки, затверджуються статут та обірають осіб до органів Управління кредитною спілкою.

Затверджено редакція статуту кредитної спілки, протокол загальних зборів де буде обрана осіб до органів Управління кредитної спілки (спостережну раду, ревізійну комісію) з відповіднімі додатка (в тому чіслі реєстром членів кредитної спілки) подається до державного реєстратора за місцем її знаходження. При цьому, такий реєстр буде невід'ємною частина протоколу засідання загальних зборів кредитної спілки.

Після того, Як статут буде зареєстровано, а кредитну Спілку внесено до єдиного державного реєстру підпріємств, установ, організацій, слід дива на облік до фондів соціального страхування, Пенсійного фонду та податкової інспекції.

З задовольняють моменту можна розпочинати Наступний етап РЕЄСТРАЦІЇ кредитної спілки - внесення її до державного реєстру фінансовіх установ.

На цьому етапі, слід враховувати Особливості, Що встановлені для РЕЄСТРАЦІЇ фінансовіх компаний.

По-перше, статут кредитної спілки повинен містіті вічерпній Перелік фінансовіх послуг які буде надаваті кредитна спілка. З задовольняють приводу слід вказаті, Що законодавством визначи Типовий статут кредитної спілки, Який по суті винен ляжте в основу.

По-друге, вимог до наявності відповідного програмного обладнання.

По-Третє, вимог до кваліфікаційного та професійного стажу Голова правління кредитної спілки та головного бухгалтера.

По-четверте, затверджені кредитні та депозітні програми (у тому чіслі договори про Фінансові послуги) повінні відповідаті законодавству.

Серед особливостей, які стосуються Вже самого Функціонування кредитної спілки, Варта звернути уваг на Те, що окремі види фінансовіх послуг вімагають Отримати ліцензію для кредитної спілки. До таких відів діяльності відносіться Залучення на договірніх умова внесків (вклади) своїх членів на депозітні рахунка та на надання фінансовіх кредітів за рахунок залучених коштів (кредітів банків, коштів Інших установ та організацій).

Зазначені ліцензії для кредитних спілок видаються Державної комісією з регулювання рінків фінансовіх послуг України.


  Схожі новини: {related-news}