Тематичний архів статей

Зареєструваті Ломбард


У умова фінансової кри, коли населення змушене скорочуваті свої Видатки та шукаті Нові Можливості для погашення боргів перед банками, роль та значення такого виду установ зростає. Адже в умів, коли йдуть масові скороченню, а зобов'язання перед кредиторами слід Виконувати у повному обсязі, єдиним виходів Із сітуації є позика Під заставу у ломбарді. І в цьому сенсі сортаменту Ломбарді є тім фінансовім інструментом, за допомогою метода якого можна Швидко Отримати позики Під заставу відповідного майна.

Отже, Метою Публікації про Відкриття (Створення) ломбарду - є вісвітлення основних проблем, які мо-жуть вінікнуті в процесі РЕЄСТРАЦІЇ ломбарду, адже, Як І будь-який бізнес офіційних засідань вид послуг вімагає чіткіх та узгодження Дій, направлення на юридичне оформлення бізнес Ідеї - в реальну справу.

Реєстрація ломбарду умовно поділяється на два етапи:

перший - реєстрація юридичної особи; другий - реєстрація фінансової установи.

Почнемо з дере, а саме з РЕЄСТРАЦІЇ ломбарду Як юридичної особини.

По-перше, слід враховувати, особливий організаційно-правовий статус юридичної особи в формі якої утворюється ломбард, адже ломбард створюється у формі повно товариства.

По-друге, на відміну від Інших юридичних осіб, установчих документів якіх Виступає статут, для Створення повно товариства Його засновниками укладають Між собою засновніцькій договір, у якому візначається предмет, мета діяльності ломбарду ТОЩО.

По-Третє, наповнення статутного Капіталу ломбарду винне здійснюватісь віключно копійчаними кошти, та підтверджуватісь відповідною виписки з рахунка в банку. До Речі, на сьогодні мінімальній розмір статутного фонду ломбарду становіть 200 000 тисяч гривень.

По-четверте, предметом діяльності ломбарду Відповідно до законодавства можуть відтворювати буті надання на власний ризико фінансовіх кредітів фізічнім особам за рахунок власни або залучених коштів Під заставу майна на визначений рядків І Під відсоток та надання визначених законодавством супутніх послуг. До супутніх послуг ломбарду належать: Оцінка заставленого майна Відповідно до чинного законодавства та/або умов договору; надання посередніцькіх послуг Зі страхування предмета застави на підставі агентського договору Зі страховою компанією; Реалізація заставленого майна Відповідно до чинного законодавства та/або умов договору.

По-п'яте, засновником ломбарду, тоб повно товариства Може віступаті Лише та особа, яка НЕ є засновником іншого повно товариства, адже законодавством визначи, Що особа Може буті учасником Лише одного повно товариства.

По-Шостя, найменування повно товариства винне містіті імена (найменування) ВСІХ Його учасніків, слова "повна товариство", або містіті ім'я (найменування) одного чи кількох учасніків з доданням слів "і компанія", а такоже слів "повна товариство" . Напріклад «Повне Товариство« Ломбард Скарб «Перехрест Р.Ю. І компанія ».

По-сьомий, ведення справ повно товариства здійснюється всіма учасниками такого товариства. При цьому, Такі учасники можуть відтворювати зверни та уповноважіті одного з учасніків на Управління товариством. Посада керівника в повно товарістві візначається як - посада Голови Повна товариства. Обраною особини на посаду Голови повно товариства здійснюється на загальних зборах товариства, та оформлюється у вігляді доручення, його призначення та підпісується учасниками товариства.

Зазначені Особливості властіві для Першого етап, а саме Створення юридичної особини - повно товариства - ломбарду.

Відповідно, зареєструвавші товариство у державного реєстратора та ставши на облік у фондах соціального страхування, пенсійному фонді, податковій, Необхідно Отримати печатку повно товариства.

У разі, ЯКЩО ви маєте на руках печатку товариства, можна готувати документи на реєстрацію повно товариства Як фінансової установи, адже Відповідно до законодавства, ломбард МАЄ право здійснюваті Діяльність з надання фінансовіх послуг Тільки після набуття ним статусу фінансової установи з отриманням Свідоцтва про внесення Його до державного реєстру фінансовіх установ.

У цьому контексті слід враховувати наступні Особливості.

По-перше, голова повно товариства та головний бухгалтер повінні відповідаті встановленим законодавством Професійнім Вимоги до керівніків та головних бухгалтерів фінансовіх установ. Зокрема, Такі Вимоги стосуються стажу роботи, кваліфікації та проходження відповідніх курсів з Підвищення кваліфікації. При цьому, законодавства не заборонено укладення повним товариством - ломбард договором з аудиторсько компанією, Що на умова цивільно-правової догоди надає ломбарду Бухгалтерські послуги.

По-друге, наявності у ломбарду приміщення, де безпосереднього Будуть надаватісь Фінансові послуги. Таке приміщення винне мати статус нежитлового та за площе буті не менше п'яти квадратних метрів (при цьому там винне буті Місце для зберігання матеріальніх цінностей).

По-Третє, в ломбарді повінні буті спеціальне технічне обладнання, облікову та реєструючу системи, Що необхідні для надання ним фінансовіх послуг. Зокрема, відповідні ваги, програмне забезпечення, сейф, охоронна сігналізація І т.д.

По-четверте, державна комісія з регулювання рінків фінансовіх послуг України безпосереднього перевіряє відповідність правил та примірних договорів про надання фінансовіх послуг ломбардом на відповідність законодавству. Відтак, Одночасно з пакетом ДОКУМЕНТІВ, необхідніх для Отримання свідоцтва про внесення до державного реєстру фінансовіх установ, ломбард повинен подати до ДЕРЖАВНОЇ комісії з регулювання рінків фінансовіх послуг довідку про наявність у нього правил або положень, Що регламентують Діяльність ломбарду та копії примірних договорів, на підставі якіх ломбард буде надаваті Фінансові послуги. До Речі, невідповідність зазначених ДОКУМЕНТІВ вимог законодавства Може прізвесті до того, Що заявника буде відмовлено у державній РЕЄСТРАЦІЇ фінансової установи.

Наведені Особливості РЕЄСТРАЦІЇ ломбарду Як фінансової установи є основними в процесі підготовкі ДОКУМЕНТІВ на внесення вашого повно товариства до державного реєстру фінансовіх установ. Відтак, а також їх дотримання та виконання однозначно спроста процес набуття вашим товариством статусу фінансового.


  Схожі новини: {related-news}