Тематичний архів статей

Оренда будинків та споруд§ 1. Оренда будинків та споруд
За договором оренди будівель і споруд
орендодавець зобов'язується передати у тимчасове
володіння і користування орендарю
будівлю або споруду
 

 
Форми договору: письмова; I »державна реєстрація догово ¬ ра (у разі його укладання більш ніж на 1 рік);
 * Складається пе ¬ редаточний акт
 
Орендна
плата:
об'єднує плату!
за користування 'будівлею (спору ¬ женням) і зе ¬ мельних участ ¬ ком, на якому | воно розташоване
 
Договір
недійсний:
якщо немає переду ¬ точного акту;
якщо в договорі не узгоджені умови предмета та орендної плати;
якщо договір за ¬ ключів в будь-якій дру ¬ гой формі, крім письмовій
 
За договором оренди будівлі або споруди орендодавець 'зобов'язується передати у тимчасове володіння і користування або у тимчасове користування орендарю будівлю або со ¬ і спорудження.
За даним договором передбачається передача як самої будівлі або споруди, а також прав на ту частину земельної ділянки, яка зайнята цією нерухомістю і необхідна для її використання. Це пояснюється тим, що неможливо використовувати будівлю або споруду без права користування земельною ділянкою, який під ним знаходиться і безпосередньо примикає до нього. Право орендаря на земельну ділянку залежить від того, яке саме право має на нього орендодавець (власності, оренди і т. д.).
У законодавстві чітко визначено форму договору оренди будівлі або споруди: він повинен бути укладений простій письмовій формі шляхом складання одного документа, підписаного сторонами. Таким чином, сторони не можуть передбачити в договорі іншу форму його оформлення, наприклад шляхом обміну листами, документами, усну форму і т. д. Недотримання письмової форми тягне недійсність договору.
Крім того, якщо договір укладається на термін не менше одного року, то він п


  Схожі новини: {related-news}