Тематичний архів статей

Нове У Зарплата і Кадри


На носі - річна звітність, а в податковому законодавстві України відбуваються динамічні зміни вже зараз. Так, 20 листопада 2010 року в силу вступає Закон № 2559-VI "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо строків виплати заробітної плати", який вносить зміни і доповнення до статті 115 Кодексу законів про працю. Одним з нововведень можна вважати вимога закону до розміру заробітної плати, яка як і раніше повинна виплачуватися двічі на місяць.

Текст Закону говорить, що розмір заробітної плати, що виплачується за першу половину місяця, повинен визначатися колективним договором або нормативним актом роботодавця, погодженим з уповноваженим профспілковою організацією або трудовим колективом особою. Розмір виплати заробітної плати, відповідно до нової редакції статті 115, не повинен бути менше оплати за фактично відпрацьований час з розрахунку тарифної ставки або посадового окладу працівника.

Всього протягом місяця за встановленим законодавством порядком, працівникові повинна бути виплачена заробітна плата не менше 2 разів на місяць. У зв'язку з законодавчими нововведениями в зарплату и кадры, у бухгалтеров предприятий возникают вполне понятные вопросы, ставящие в тупик: как должен выглядеть и как должен быть составлен нормативный акт работодателя, который будет на предприятии регламентировать размер и сроки оплаты труда.

Кроме того, из нововведений в зарплату и кадровый учет введены нормативы касательно сроков заработной платы. На основании все той же статьи 115 сроки выплаты зарплаты могут регламентироваться или коллективным договором, или нормативным актом работодателя, согласованным с уполномоченным профсоюзом или трудовым коллективом лицом, но не должны превышать предельные сроки выплат. Предельным сроком законодательством установлены 7 дней с момента окончания фактически отработанного периода, за который должна следовать оплата труда.

С введением налогового кодекса, который, вопреки ожиданиям предпринимателей, рано или поздно вступит в силу, актуальным нововведением станет налогообложение услуг, по которым заключенные гражданско-правовые договора могут получить силу, приравненную к трудовым договорам, если не соблюсти ряд некоторых условий их заключения. Как регламентировать отношения, как составлять авансовые отчеты, как удерживать налоги из зарплаты — на эти и многие другие узкоспециализированные бухгалтерские вопросы, с учетом новой терминологии, предусмотренной налоговым кодексом, дать разъяснения и комментарии смогут только квалифицированные специалисты. Обо всех нововведениях по заработной плате на конец 2010 и 2011 год 25 ноября 2010 года имеют намерение рассказать участники Финансового Клуба Украины, которые по тем или иным аспектам законодательства уже успели ознакомиться с мнением министерства труда и ГНАУ.

Для предпринимателей, работающих по упрощенной системе налогообложения, также актуальны вопросы налогообложения, и, в частности, как работать предпринимателю в 2011 году . Після внесення до податкового кодексу України поправок президента з'явився абсолютно новий у сфері адміністрування податків термін "презумпція невинуватості". Тепер прийшов час ознайомитися про проведення перевірок податкової та штрафні санкції, які можливі при виявленні порушень. Як це буде відбуватися, а також про всі нові документи, необхідні підприємцю для роботи, буде викладено на семінарі. Перший семінар-форум для підприємців відбудеться в Києві 18 грудня.


  Схожі новини: {related-news}