Тематичний архів статей

Бізнес Процеси І Система Business Intelligence


BI - бизнес-аналитика (от. англ. Business intelligence — как правило, переводится как бизнес-аналитика, бизнес-анализ, но это понятие гораздо шире, чем англоязычное Business intelligence) – технологии и программное обеспечение, направленные на оптимизацию задач бизнеса путем рациональной системы фиксации, хранения и анализа информации.

Историческая справка:

В истории впервые термин «business intelligence» был использован специалистами компании Gartner в 1980-90гг, как «процесс взаимодействия пользователей разных уровней, который подразумевает получение и обработку информации, ее анализ, формирование отчетности, на которой базируется принятие управленческих решений».

Преимущества BI систем:

дружелюбный и понятный интерфейс доступа к данным;высокая производительнасть при больших объемах информации;простота работы с отчетами и выборками;обеспечение точности и ясности информации на выходе.

Моделирование бизнес-процессов - Це чітке регламентування бізнес-процесів підприємства, що описує взаємодію всіх структур підприємства, ієрархію системи, комунікації між підлеглими підрозділами та керівними ланками.
На сьогоднішній день підприємства змушені постійно оптимізувати свою організаційну діяльність. У першу чергу це вимагає глибокого дослідження всього ланцюжка виробничої діяльності: від планування до реалізації готової продукції.
Без глибокого дослідження і чіткого моделювання бізнес процесів підприємства (регламентації бізнес-процесів) не може бути й мови про їх оптимізації (і ведення в системі Business intelligence ).

Ідея моделювання бізнес-процесів це впевнений крок до опису та оптимізації діяльності компанії, підвищенню відповідальності керівників, чіткому дотриманню службових обов'язків працівниками, прискоренню виробничого циклу і підвищенню інформаційної безпеки підприємства.

Наступним кроком є оптимізація бізнес процесів:

Під оптимізацією звичайно розуміють:

Впровадження більш ефективного за часом управленіяОптімізірованіе еірархіі компанії Розробку нових регламентів і положенійОптімізацію документообігу та впровадження нових форм внутрішньої звітності Впровадження нових інформаційних сістемСозданіе умов для дотримання стандартів якості (як продукції так і менеджменту) Удосконалення системи прийому, управління та оцінки персоналу

  Схожі новини: {related-news}