Тематичний архів статей

Вмененная Система Оподаткування


Вмененная система налогообложения

 

Вмененная система налогообложения является обязательным налоговым режимом для тех организаций и индивидуальных предпринимателей, которые осуществляют виды деятельности, предусмотренные законодательством, в соответствии с предъявляемыми законом требованиями.

 

По закону вмененную систему налогообложения не обладают правом использовать в своей работе организации и индивидуальные предприниматели, у которых:

- средняя численность работников превышает 100 человек;

- физическим лицам принадлежит менее 75% уставного капитала (исключением являются предприятия, применяющие труд инвалидов).

 

Организации и предприятия, применяющие вмененную систему налогообложения , Звільняються від сплати:

o податку на додану вартість;

o єдиного соціального податку;

o податку на прибуток організацій (для індивідуальних підприємців - податок з доходів фізичних осіб);

o податку на майно.

Щодо інших податків і зборів, при времененной системі оподаткування зберігається діючий порядок їх сплати.

Ставка єдиного податку при використанні накинутого системи оподаткування є єдиною для всіх і становить 15% від поставлений дохід. Однак сплачується єдиний податок виходячи не з фактичного доходу, а з того, який Вам встановлений законодавчо відповідно до виду діяльності, місцем розташування, чисельністю працівників та іншими умовами.

За законом поставлений систему оподаткування не мають право використовувати у своїй роботі організації та індивідуальні підприємці, у яких:

- Середня чисельність працівників перевищує 100 осіб;

- Фізичним особам належить менше 75% статутного капіталу (винятком є підприємства, які застосовують працю інвалідів).

Організації та підприємства, які застосовують поставлений систему оподаткування, звільняються від сплати:

o податку на додану вартість;

o єдиного соціального податку;

o податку на прибуток організацій (для індивідуальних підприємців - податок з доходів фізичних осіб);

o податку на майно.

За законом поставлений систему оподаткування не мають право використовувати у своїй роботі організації та індивідуальні підприємці, у яких:

- Середня чисельність працівників перевищує 100 осіб;

- Фізичним особам належить менше 75% статутного капіталу (винятком є підприємства, які застосовують працю інвалідів).

Організації та підприємства, які застосовують поставлений систему оподаткування, звільняються від сплати:

o податку на додану вартість;

o єдиного соціального податку;

o податку на прибуток організацій (для індивідуальних підприємців - податок з доходів фізичних осіб);

o податку на майно.


  Схожі новини: {related-news}