Тематичний архів статей

Економічна Безпека Підприємства


Економічна безпека компанії закономірно ставиться на чільне місце. Негативні наслідки впливу викликів не тільки фінансового, а й будь-якого іншого типу в більшості випадків оцінюються величиною матеріального збитку. Боротися з економічними погрозами можливо і потрібно, оскільки приватна власність і конкурентна боротьба в умовах ринкової економіки об'єктивно будуть постійно існувати, то важливість економічної безпеки підприємства актуальна.

Економічна безпека підприємства - одна з ключових складових успішного бізнесу. Ігнорування цієї проблеми дуже часто викликає погані наслідків. Сотні бізнесменів втрачають свої доходи, а іноді і свій бізнес через те, що не приділяли належної уваги проблемам безпеки.

Спираючись на дане визначення, можна виділити головні логічні блоки механізму економічної безпеки підприємства, які дають найбільшу відповідність управлінської бази підприємства та його фінансового потенціалу: майно підприємства; кадри підприємства, фінанси підприємства; інформаційне середовище підприємства; технології, інновації, инвестиции; организационная структура.

Вызовы экономической безопасности для бизнеса - это возможные или фактические действия других участников рынка, которые понижают состояние защищенности компании и могут привести к остановке ее деятельности, или к финансовым потерям. Следовательно, угрозы, которые встают перед бизнесом в разрезе экономической безопасности необходимо разделить на внутренние и внешние.

При этом, внутренние угрозы связаны с потенциальным влиянием персонала компании на ведение хозяйственной деятельности. Под воздействием предполагается как непосредственная деятельность по нанесению косвенного или прямого ущерба бизнесу, так и бездействие персонала, то есть бездеятельность в обстоятельствах, которые способны причинить ущерб (некомпетентность, халатность, невнимательность, случайность).

Внешние вызовы экономической безопасности компании создаются вне предприятия. Эти угрозы, как правило, не связаны с его хозяйственной деятельностью. По большей части, это такая трансформация внешней среды, которой способна нанести бизнесу вред, например, рынок форекс є зовнішнім джерелом валютних ризиків.

З метою вирішення проблем нейтралізації загроз економічній безпеці менеджмент компанії зобов'язаний запропонувати відпрацьовану стратегію із заздалегідь певними варіантами нейтралізації тих чи інших загроз. У даному моменті будь-який менеджер у своїх управлінських рішеннях повинен спиратися виключно на свої сили і здатність самостійно усунути проблеми, пов'язані із загрозою економічної безпеки, які в умовах економічної кризи в бізнес-середовищі залишаються досить актуальними.

В умовах неможливості нейтралізації загроз за рахунок внутрішніх ресурсів резонним видається варіант залучення сторонніх експертів, які мають у своєму розпорядженні достатніми знаннями і навичками для усунення економічних проблем підприємства і утримання стану абсолютного захисту від несприятливих факторів. В основу такої діяльності необхідно покласти проведення комплексного аудиту з точки зору економічної безпеки підприємства.

Усунення проблем ліквідації загроз економічній безпеці менеджмент компанії зобов'язаний мати чітко визначену стратегію з із заздалегідь певними варіантами нейтралізації тих чи інших загроз. У такому випадку керуючий в реалізації своїх рішень має спиратися виключно на свої сили і здібності самостійно усунути проблеми, що загрожують економічній безпеці.


  Схожі новини: {related-news}