Тематичний архів статей

Erp-Система: Теорія, Підтверджена Практикою


На сайті одного з провідних інтеграторів Україні на початку 2009 року проводилося опитування " Які вигоди ви очікуєте від впровадження ERP-системи ? ". В опитуванні взяло участь більше тисячі чоловік.

 Результати:
 Контроль результатів діяльності - 389 (35,8%)
 Оптимізація витрат - 237 (21,8%)
 Інформаційна підтримка прийняття рішень - 188 (17,3%)
 Аналіз ситуації в режимі реального часу - 126 (11,6%)
 Узгодженість бізнес-процесів - 115 (10,6%)
 Важко відповісти - 32 (2,9%)

 Як видно з опитування, більше половини учасників опитування очікують від ERP-системи повного контролю над результатами та оптимізації витрат. У ситуації, складної економічної ситуації саме системи класу ERP (Enterprise Resource Planning - планування ресурсів підприємства) можуть надати сприяння у вирішенні цих питань на вітчизняних підприємствах. У разі правильної побудови, комплексні ERP-системи здійснюють всебічний аналіз економічних чинників, які впливають на результати діяльності підприємства, що, у свою чергу, дозволяє визначити стратегію розвитку, розробити тактичні плани, своєчасно відслідковувати відхилення і аналізувати їх причини.

 Ключові функції ERP-системи в сфері контролю та оптимізації витрат:
 • планування діяльності та визначення планових значень показників, регулярний контроль фактичних значень показників;
 • створення системи обліку витрат, що дозволяє одержувати дані з усіх підрозділів підприємства;
 • планування очікуваних витрат за місцями їх виникнення;
 • виконання групування та аналізу витрат за видами і економічним змістом у відповідності зі специфікою діяльності підприємства;
 • формування і управління бюджетами окремих організаційних структур, видів витрат і періодів, а також контроль за виконанням бюджетів;
 • реалізація процедур перерозподілу витрат між структурними підрозділами;
 • забезпечення оперативного складання планових калькуляцій на всі види готової продукції і послуг;
 • формування оперативної інформації щодо фінансово-економічного стану підприємства для керівництва і т.д.

 Однією з провідних постачальників ERP-систем у світі є компанія SAP. За її даними економічний ефект від впровадження систем класу ERP можна виразити таким чином:
 • Прискорення господарських циклів закупівлі - 30%
 • Скорочення складських витрат - 40%
 • Зниження трудовитрат на виконання функцій з обліку і контролю над персоналом - 25%
 • Зниження трудовитрат на виконання основних фінансових функцій - 25%
 • Прискорення закриття бухгалтерських періодів - 40%
 • Скорочення витрат на капітальне будівництво по всій компанії - 5%
 • Прискорення оборотності по дебіторської та кредиторської заборгованості - 20%

 Більш ніж тридцятирічний досвід компанії SAP і понад 17 000 клієнтів з 25 галузей в усьому світі, що віддали перевагу ERP-систем від SAP (SAP Business All-in-One), є підтвердженням того, що дане рішення - оптимальний вибір для підприємств, яким потрібно ефективна і гнучка система рівня ERP для введення інновацій та прискорення темпів розвитку.

 SAP Business All-in-One - це комплекс готових рішень, повною мірою відповідають сучасним вимогам динамічно розвиваються компаній практично в будь-якому секторі економіки.

 Можливості SAP Business All-in-One:
 • ERP-система від SAP включає функціональні можливості по веденню бухгалтерського, управлінського, податкового, оперативного обліку, управління виробництвом, а також бізнес-аналітики;
 • ERP-система від SAP забезпечує цілісність всіх виконуваних процесів з допомогою налагоджених функціональних та організаційних принципів взаємодії всередині компанії;
 • ERP-система від SAP дозволяє оптимізувати виконання операцій і підвищити продуктивність роботи персоналу;
 • ERP-система від SAP надає простий доступ до корпоративної інформації, необхідної для ефективного управління господарською діяльністю підприємства;
 • ERP-система від SAP забезпечує контроль над усіма напрямками діяльності компанії та високу гнучкість для швидкої реакції на зміни бізнес-умов, проведення аналізу ситуації в режимі реального часу.


  Схожі новини: {related-news}