Тематичний архів статей

Фінансовий Аудит


«Аудит» у перекладі з латинської означає «слухання». У широкому сенсі під аудитом розуміють будь-яку виконувану незалежним експертом перевірку будь-якої діяльності.

Фінансовий аудит - це перевірка фінансової звітності та вираження думки про її достовірність. Ця перевірка може виконуватися як незалежним аудитором, так і аудиторською компанією . Фінансовий аудит передбачає аналіз фінансово-господарської діяльності організації з метою виявлення фінансових ризиків (податкових, правових, адміністративних, господарських) та видачу рекомендацій щодо їх зниження.

Приводом до проведення фінансового аудиту може бути:

 * Купівля діючого бізнесу;
 * Реструктуризація компанії;
 * Оптимізація витрат;
 * Збільшення правової захищеності;
 * Майбутня податкова перевірка;
 * Зниження судових ризиків;
 * Втрата фінансової керованості;
 * Експансія компанії на нові ринки.

  Фінансовий аудит - Це попереджувальний захід, що дозволяє:

 * Власнику: оцінити вартість бізнесу; перевірити достовірність даних, наданих управлінським апаратом; переконатися в наявності/відсутності власної відповідальності за діяльність компанії;
 * Інвестору: виявити приховані ризики; оцінити перспективи існування бізнесу; отримати рекомендації щодо запобігання можливих фінансових проблем;
 * Менеджменту: оцінити роботу бухгалтерії та фінансової служби, впровадити оптимальні схеми з податкового та фінансового планування; отримати рекомендації щодо усунення фіскальних ризиків; підвищити фінансову керованість і прозорість.

Найважливішими складовими частинами фінансового аудиту є аналіз платоспроможності та ліквідності компанії, аналіз оборотності капіталу і руху грошових потоків, оцінка можливості збереження і збільшення капіталу і довгострокової платоспроможності, аналіз фінансових результатів діяльності компанії.

Міжнародні стандарти фінансового аудиту (МСА) розробляються і регулярно оновлюються Комітетом з міжнародних стандартів аудиту та підтвердження достовірності інформації при Міжнародній Федерації Бухгалтерів.

У нашій країні застосовуються федеральні Правила (стандарти) аудиторської діяльності, які затверджуються Урядом РФ. Ці Правила практично цілком засновані на МСА.


  Схожі новини: {related-news}