У сучасних умовах торговельним підприємствам все важче встановлювати високі" />

Тематичний архів статей

Контроль Собівартості покупні товари і Ціноутворення В 1С: підприємство 8 «Управління Торгівлею»


Контроль собівартості покупного товару та ціноутворення в 1С: Підприємство 8 "Управління торгівлею»

У сучасних умовах торговельним підприємствам все важче встановлювати високі націнки на реалізовану продукцію. В умовах жорсткої конкуренції, коли торгова націнка становить 3-5 відсотків, особливу важливість для торговельного підприємства складає правильна організація управлінського обліку і, зокрема, питання оперативного контролю собівартості товару, що купується і ціноутворення. Від цього залежить прибутковість торговельних операцій. Іноді 1000 рублів додаткових витрат може істотно змінити собівартість купленого товару. Відсутність ефективних механізмів контролю над цим процесом може призвести торгову компанію до збитків.

Для ефективного вирішення цього питання необхідно виконати декілька умов:

1. Оперативно і достовірно сформувати собівартість одиниці товару, що купується; 2. Визначити мінімальні облікові ціни на куплений товар; 3. На підставі облікових цін сформувати ціни реалізації на товар з урахуванням прийнятої на підприємстві торгової націнки; 4. Обмежити можливість менеджерів з продажу реалізовувати товар за цінами нижче облікових.

Всі ці механізми реалізовані в системі 1С: Підприємство 8 "Управління торгівлею». Програма 1С: Підприємство 8 "Управління торгівлею» користується великою популярністю серед підприємців. Прикладне рішення дозволяє в комплексі автоматизувати завдання оперативного і управлінського обліку, аналізу і планування торгових операцій, забезпечуючи тим самим ефективне управління сучасним торговим підприємством. Для підприємства холдингової структури документи можуть оформлятися від імені декількох організацій, що входять до холдингу. Відкритий програмний код, наявність значного кола фахівців із супроводу програмних продуктів 1С: Підприємство і прийнятна вартість їх послуг дозволяють у короткий термін модифіковані типові рішення під потреби конкретної організації і супроводжувати і розвивати їх надалі. Цими причинами обумовлений наш вибір даної категорії програмних продуктів.

У рамках даної статті я постараюся розглянути питання використання коштів, закладених в типове рішення 1С: Підприємство 8 "Управління торгівлею», а також наші розробки, що дозволяють ефективно контролювати формування собівартості покупного товару та ціноутворення на нього. Для демонстрації прикладів буде використана типова демонстраційна конфігурація 1С: Підприємство 8 "Управління торгівлею» (реліз 10.3.10.4)

Формування собівартість одиниці товару, що купується.

При закупівлі товару у торговельної організації можуть виникати різні витрати:

· Суми, що сплачуються згідно з договором постачальнику (продавцю); · мита; · винагороди, що сплачуються посередницькій організації, через яку придбані товари; · витрати по заготівлі та доставці товару до місця їх використання, включаючи витрати по страхуванню. · Витрати по доведенню товару до стану, в якому вони придатні до використання у запланованих цілях. · Інші витрати, безпосередньо пов'язані з придбанням товару.

Включення цих витрат до вартості закупленого товару дозволить найбільш повно сформувати собівартість і встановити облікові і відпускні ціни на товар, що дозволяють отримувати прибуток від торговельних операцій.

В 1С: Підприємство 8 "Управління торгівлею» операція з придбання товару відображається документом «Надходження товарів і послуг». Мита відображаються документом "ВМД по імпорту». Всі інші витрати відображаються документом «Надходження доп. витрат ». Слід зазначити, що документи "ВМД по імпорту» і «Надходження доп.расходов» слід вводити на підставі документа «Надходження товарів і послуг». Це дозволить правильно заповнити табличну частину документів "ВМД по імпорту» і «Надходження доп.расходов» на підставі якої відбувається розподіл додаткових витрат на вартість купленого товару.

Окремо зупинюся на базі розподілу додаткових витрат на вартість купленого товару. У типовому рішенні 1С: Підприємство 8 "Управління торгівлею» реалізовано 3 способу розподілу: за сумою; за кількістю; за вагою. У залежності від товарної номенклатури може знадобитися використання інших способів розподілу додаткових витрат. Наприклад, якщо ваша компанія займається продажем крупно-побутової техніки, транспортні витрати доцільніше розподіляти пропорційно обсягу (кубатури) одиниці товару. Для таких компаній ми здійснюємо доопрацювання механізму розподілу додаткових витрат залежно від прийнятої в компанії методики.

Отже, після введення всіх необхідних документів, в системі буде сформована собівартість конкретної партії товару. Оцінити отриманий результат у розрізі складових можна за допомогою звіту «Відомість по партіях на складах». Даний звіт формує дані у валюті управлінського обліку (встановлюється в розділі Сервіс-> Налаштування обліку-> Налаштування параметрів обліку-> Валюти).

Лист 1

Контроль Собівартості покупні товари і Ціноутворення В 1С: підприємство 8 «Управління Торгівлею»

Для коректної роботи звіту період, за який він формується, необхідно вибирати таким чином, щоб всі операції з надходження товару і додаткових витрат потрапляли в нього.

Налаштування цього звіту (Показники, Угруповання рядків, Угруповання колонок, Відбори), як показано в шапці таблиці, дозволяє оцінити розподіл кожного додаткового витрати на одиницю купленого товару й одержати загальну вартість партії в розрізі номенклатури. Перемістивши дану інформацію в MS Excel і поділивши останню колонку (Вартість) на передостанню (Кількість) отримаємо собівартість одиниці купленого товару з урахуванням розподілених додаткових витрат на покупку.

Лист 2

Контроль Собівартості покупні товари і Ціноутворення В 1С: підприємство 8 «Управління Торгівлею»

Визначення мінімальної облікової ціни на куплений товар і формування ціни реалізації на товар з урахуванням прийнятої на підприємстві торгової націнки.

Отже, використовуючи стандартний звіт типової конфігурації і MS Excel, ми визначили собівартість одиниці закупленого товару. Тепер наше завдання порівняти отримані показники з встановленими в системі обліковими цінами. За допомогою звіту «Аналіз цін» можна вивести зареєстровані в системі ціни станом на певну дату.

Лист 3

Контроль Собівартості покупні товари і Ціноутворення В 1С: підприємство 8 «Управління Торгівлею»

Перемістивши дані цього звіту в MS Excel і скориставшись функцією ВВР () можна швидко підставити облікові ціни в таблицю з розрахованою собівартістю і провести їх порівняння.

Лист 4

Контроль Собівартості покупні товари і Ціноутворення В 1С: підприємство 8 «Управління Торгівлею»

Завантажити файл MS Excel з даними прикладом, необхідні формули і розрахунки, можна за наступним посиланням: Контроль себестоимости.rar

Поскольку операции закупки могут носить массовый характер, а упражнения с формулами MS Excel могут отнимать значительное время, наши специалисты доработали стандартный отчет «Ведомость по партиям на складах» под данную задачу. Пример отчета приведен ниже.

Вид отчета

Контроль Собівартості покупні товари і Ціноутворення В 1С: підприємство 8 «Управління Торгівлею»

Даний звіт дозволяє швидко оцінити відхилення облікових цін від фактичної собівартості закупленого товару по конкретній партії закупівлі. На підставі даних про відхилення можна приймати рішення про зміну облікових цін.

Встановити нові облікові ціни на конкретну дату можна за допомогою документа «Установка цін номенклатури». Цим же документом можна розрахувати і встановити ціни продажу на даний товар. Порядок роботи з даним документом докладно описаний в описі типової конфігурації «1С: Підприємство 8. Конфігурація "Управління торгівлею", редакція 10.3. »Та довідці по роботі з системою. З цього ми не будемо зупинятися на цьому докладно.

Обмеження можливості менеджерів з продажу реалізовувати товар за цінами, нижчими від облікових.

Менеджерам з продажу в «Налаштуваннях додаткових прав користувачів» можна заповнити параметр «Не відпускати товар з ціною нижче певного типу». Це може бути облікова ціна або мінімальна відпускна ціна. Нижче рівня даної ціни не можна змінювати ціни на товари в документі. Причому ціна в документі порівнюється з вказаними в типі цін значенням з урахуванням усіх знижок, які були надані покупцеві.

Наприклад. Для користувача «Петров» задана роль «Менеджер відділу продажів». Для менеджера відділу продажів заданий тип цін «Оптова». Оптова ціна на товар «Черевики» визначена 20 доларів. Покупцеві оформили відвантаження товару за ціною 20 доларів, але йому надали знижку 5%. Таким чином, ціна товару в документі вийшла 19 доларів. Користувачеві «Петрову» заборонено продавати товар за такою ціною, отже, він не зможе провести такий документ.

Висновок

Ми розглянули механізм розрахунку фактичної собівартості товару, що купується, її порівняння з встановленими обліковими цінами та контроль відпускних цін з обліковими. Ці механізми можуть дозволити організувати в торговій компанії досить ефективну систему контролю торгових операцій і знизити вплив «людського фактора» на фінансовий результат компанії.

Обмеження

Даний механізм має деякі обмеження у використанні. Ці обмеження пов'язані з тим, що облікові ціни і ціни реалізації встановлюються на дату без прив'язки до конкретної партії закупленого товару. Можливі ситуації, коли Ви не змогли скористатися звичайним способом доставки і були змушені залучити більше дорогий транспорт. Тоді ця партія буде мати завищену собівартість. Якщо на складі у вас знаходиться аналогічний товар зі стандартною собівартістю, то встановлені нові облікові і продажні ціни будуть поширюватися і на цей товар.

Інша ситуація - постачальник надав Вам сезонну знижку і Ви купили незначну за обсягом партію товару. При цьому на складі у вас знаходяться значні обсяги не розпроданих аналогічного товару за старою (без знижки) ціною.

Знижуючи або збільшуючи облікові і продажні ціни у зв'язку із закупівлею чергової партії товару потрібно уважно аналізувати причини, що викликали ці зміни і пам'ятати про можливі залишках аналогічного товару на складі.


  Схожі новини: {related-news}