Тематичний архів статей

Біржа. Або Що Таке Форекс


Біржа - організація

Біржа - організація, що має своєю метою не стільки торгівлю цінностями, на крім того і встановлення цін на ті чи інші товари. Встановлення розцінок на біржі відбувається постійно і під єдиним контролем, тобто прикривається авторитетом усіх зборів або його правління. Де немає такої офіційної котирування розцінок, там немає й біржі. Спасибі біржі будь-яка значуща папір, будь-який товар і т.д., котирується на ній, отримує конкретну позначку власної мінової ціни, і дана оцінка є тим рівнем, на який дивляться всі ті, хто укладає угоди поза біржею.

На даний момент ми вже можемо видати визначення поняття біржі. Біржа є санкціонований ринок для торгівлі замінними цінностями, на якому процес утворення розцінок проходить під соціальним контролем. Завдання біржі - не постачання економіки сировиною, станом, ВКВ, а організація, упорядкування, уніфікація ринків сировини, грошей і ВКВ.

Ключевые функции биржи

Суммируя все вышесказанное, возможно показать ключевые функции биржи:

1. Организация рынка при помощи биржевого преспособления:

- для начала биржа гарантирует спрос, напрямик не связанный с его применением. Специфически биржевой спрос и предложение воплотят в жизнь функционеры биржи - биржевые спекулянты. Биржевая торговля гарантирует вероятность того, что при имеющих место быть тарифах не станет ни дефицита , ни затоваривания;

- на бирже обращается не сам товар, а титул собственности на него или договор на поставку товара. Прогрессивная товарная биржа - данное рынок договоров на поставку товара при что же касается не очень больших объемах его настоящих поставок. Биржа, не связывая перемещение наибольших масс товаров, равняет спрос и предложение;

2. Из этого выходит очередной из компонентов организации рынка - стабилизация расценок:

- шатания стоимости, стимулированные расхождением настоящего спроса и настоящего предложения, слабо гибки, не погашаются незамедлительно, а предположительно владеют кумулятивностью - возможностью преображаться в внезапные шатания стоимости. Биржевая спекуляция считается преспособлением не вздувания расценок, а их стабилизации;

- существенным моментом стабилизации расценок считается гласность решения сделки, прилюдное установление расценок на начало и конец биржевого дня (биржевая котировка), лимитирование дневного шатания расценок пределами, установленными биржевыми правилами. С данным связана информационная работа бирж.

Исходя из всего этого, нам наглядно становится понятно, что Форекс(Forex)-это тоже биржа. Только биржа торгующая специфическим товаром.

Заметим что таких бирж достаточное количество в мире. Просто Форекс найбільш відомий і доступний для обивателя.

Тобто для нас.


  Схожі новини: {related-news}