Тематичний архів статей

 Корекція дотику і дрібної моторики У дітей з порушеннями зору


           

Корекція дотику і дрібної моторики у дітей з порушенням зору.

Багато дітей з порушенням зору мають низький рівень розвитку дотиковий чутливості і моторики пальців і кистей рук. Відбувається це тому, що діти з частковою втратою зору повністю покладаються на візуальну орієнтування і не усвідомлюють ролі дотику як засобу заміщення недостатності зорової інформації. Через відсутність або різкого зниження зору діти не можуть спонтанно по наслідуванню навколишнім оволодіти різними предметно-практичними діями, як це відбувається у нормальновідящіх дітей. Внаслідок малої рухової активності м'язів рук дітей з порушенням зору виявляються млявими або занадто напруженими. Все це стримує розвиток відчуття дотику і моторики рук і негативно позначається на формуванні предметно-практичної діяльності дітей.
Метою корекційних занять з розвитку дрібної моторики є формування у дітей з порушенням зору умінь і навичок відчутні сприйняття предметів і явищ навколишнього світу, а також навчання їх прийомам виконання предметно-практичних дій за допомогою схоронну аналізаторів.
Розвитком дотику і дрібної моторики слід займатися не тільки на спеціальних заняттях, але і на загальноосвітніх заняттях.
Оволодіння прийомами відчутні сприйняття об'єктів і вміння виконувати практичні дії за участю тактильно-рухового аналізатора дають дітям з порушенням зору можливість найбільш точно представляти предмети і простір, що дозволяє їм бути більш активними, допитливими в процесі гри та спілкування.
Заняття проводяться індивідуально, з підгрупою або групою в залежності від розвитку дотиковий чутливості і моторики рук, а також змісту заняття.
Серед дітей з порушенням зору часто відзначаються дві крайності: одні діти в практичній діяльності спираються тільки на своє дефектне зір, яка дає їм обмежену, а іноді й перекручену інформацію; інші, як правило діти з дуже низькою гостротою зору, спираються в основному на дотик, зовсім не використовуючи при цьому наявне залишкове зір. В обох випадках страждають процеси пізнання, орієнтування в просторі і практичної діяльності.
Зазначені відхилення у дітей з порушенням зору можуть бути скоррігіровани у процесі формування в них навичок бісенсорного або полісенсорна сприйняття, тобто раціональної взаємодії дотику, наявного зору та інших аналізаторів.
При проведенні корекційних занять необхідно здійснювати диференційований підхід до дітей в залежності від ступеня ураження зору і рівня розвитку дотику.
Навики бісенсорного і полісенсорна сприйняття дозволяють дітям з порушенням зору ефективніше пізнавати навколишній світ і вивчати матеріал конкретних навчальних предметів (рідної мови, математики, образотворчого мистецтва та ін.)
Дотик стає ефективним засобом пізнання навколишнього світу в процесі вправ рук у різних видах предметно-практичної діяльності, завдяки якій виробляються тонкі диференціювання сприйняття.
Для сприйняття навичок відчутні сприйняття у дітей з порушенням зору можуть бути використані різні педагогічні прийоми.
Поряд з розвитком безпосереднього дотику на корекційних заняттях дітей необхідно познайомити з деякими прийомами опосередкованого, тобто інструментального дотику (наприклад, обстеження і впізнавання предметів за допомогою палички).
Кожне корекційна заняття повинно складатися як мінімум з двох частин:
1. вправа для рук (самомасаж, гри на пальцях і т.п.); вони необхідні для того, щоб зняти напруженість м'язів кистей і пальців рук, а також розвинути їх рухливість і гнучкість.
2. ознайомлення дітей з прийомами виконання різних видів предметно-практичної діяльності, розвиваючих тактильну чутливість і дрібну моторику (відчутні або відчутні-зорове обстеження предметів, ліплення, конструювання, ліплення та ін.)
У міру розвитку у дітей навичок відчутні сприйняття і дій з предметами тифлопедагог на одному занятті може об'єднувати різні види діяльності, виходячи з пізнавальних можливостей дітей та ступеня оволодіння ними матеріалу програми.
Педагог сам може дозувати час на вивчення розділів програми в залежності від успішного оволодіння дітьми навичок відчутні сприйняття або прийомів конкретної предметно-практичної діяльності.

Завдання і зміст роботи.
Ті, хто працює з дошкільнятами, знають, які труднощі відчувають ці діти, коли їм доводиться виконувати дії, що вимагають точності, вивіреності і синхронності русі: щось брати, вставляти, зав'язувати, складати, ліпити, вирізати, наклеювати, малювати і т. д. Погано розвинені рухові функції рук і відсутність оформленої техніки рухів, скоординованих дій очі і руки викликають у дитини величезні труднощі, які змушують його відступати перед будь-яким завданням, пов'язаної з виконанням вищезазначених дій.
Основне завдання - розвиток рухових і пізнавальних здібностей. Вона реалізується через розвиток:
1. Рухової області кори головного мозку:
- Формування та вдосконалення дрібної моторики пальців рук, рухових умінь і навичок у маніпуляціях різними предметами (твердими і м'якими, пружними, гладкими і шорсткими);
- Уміння правильно тримати олівець, ручку, фломастер; вчитися володіти ними, використовуючи самомасаж, ігри та вправи (обводячи, зафарбовуючи предмети, малюючи);
- Формування зорово-моторних координацій.
2. Речовий області кори головного мозку:
- Формування активної мовлення дитини, розширення словникового запасу новими поняттями.
3. Мислення, пам'яті, уваги, зосередженості, зорового і слухового сприйняття.
4. Координації великих рухів і вміння володіти своїм тілом, вдосконалення рухових вмінь і навичок.
5. Просторових орієнтацій на аркуші паперу і в навколишньому просторі.
6. Формування навичок навчальної діяльності:
- Уміння слухати, розуміти і виконувати словесні установки педагога;
- Вміння діяти правильно, повторюючи показаний зразок.
Реалізація цих завдань з урахуванням вікових особливостей дітей сприяє їх інтелектуальному розвитку.

Основні напрями формування дотику і дрібної моторики у дітей з порушенням зору.
1. Корекція дотику.
Формування навичок дотику і дрібної моторики відбувається в різних видах предметно-практичної діяльності.
Ліплення.
Під час ліплення з глини, пластиліну особливо добре розвивається дрібна моторика, зміцнюється мускулатура пальців, виробляються тонкі рухи руки і пальців, закріплюються навички відчутні обстеження, особливо в процесі ліплення з натури. Діти, які приходять у наш дошкільний заклад у віці (звичайно) трьох років, не можуть скачати ковбаску, здавити її долоньками з потрібною силою, щоб отримати плоску форму. Тому доводиться вчити їх самому реабілітації опікових руху, і його якостям: силі, спрямованості. Спочатку беру їх руки у свої, і ми разом катаються ковбаски, кульки, здавлює їх, перетворюючи в плоскі форми. Потім вчу ліпити прості предмети (овочі, фрукти, гриби). На третьому ж і четвертому році навчання діти під керівництвом вихователів ліплять фігурки тварин, людей.
Мозаїки і конструктори.
Також розвивають дрібну моторику і дотик. Використовуються мозаїки, конструктори різного розміру, з огляду на зорову навантаження та рівень розвитку дрібної моторики. Діти першого року навчання навчаються формувати фішки мозаїки за кольором, розміром і формою, викладати горизонтальні і вертикальні доріжки, прості візерунки. Діти другого - третього року навчання викладають малюнки з дрібної мозаїки за зразком, вважаючи фішки в різних напрямках. Для дітей зі збіжних косоокістю використовується геометрична мозаїка на фланелеграфе, а також магнітна мозаїка.
Робота зі штампами.
 У процесі роботи зі штампами розвиваються сила руки, Перемикання (напруга - розслаблення - напруга), розвивається дрібку руки, що необхідно для підготовки руки до листа.
На заняттях, у вільній діяльності використовується також нанизування намиста різного розміру, плетіння килимків, шнурування, застібки, робота з природним матеріалом, з папером. Це сприяє розвитку річний умелости, а головне підвищує гостроту зору у дітей з амбліопії.
2. Корекція зорово-рухової та моторної координації.
У дітей, що страждають співдружню косоокістю, частіше, ніж у нормальновідящіх однолітків, як вже було сказано, можна спостерігати відсутність самоконтролю і саморегуляції рухів. А це позначається на узгодженості дій рук і очей. Cистема корекційно-педагогічесокй роботи спрямована на формування у дітей навичок автоматизованих синхронності дій руки й очі в різних видах діяльності.
 М'язові можливості руки вимагають тренування і корекції. Оволодіння рухами рук і пальців має велике значення для розвитку дитини в цілому, в тому числі мови, а для дітей з порушенням зору є ефективним засобом формування бісенсорного сприйняття навколишнього світу.
 Пальчикові ігри.
 Особливу роль у розвитку дрібної моторики грають пальчикові ігри - своєрідні вправи для розвитку дрібної мускулатури пальців. Вони дозволяють коригувати руху кожного пальця окремо і відносно один одного, тренують точність рухових реакцій.
 Пальчикові ігри організовуються під вступної частини занять або після напруженої зорової роботи в якості активного відпочинку. Вони розвивають координацію рухів, допомагають концентрувати увагу.
3. Корекція образотворчих навичок.
Щоб сформувати більш точні і координовані зорово-моторні реакції, подолати невпевненість і скутість рухів руки під час роботи в зошитах або альбомах, використовуються різні види корекції образотворчих навичок.
а) Корекція точності напрямки руки.
Мета: Формувати уміння проводити довгі і короткі вертикальні та похилі лінії зверху вниз, знизу вгору, горизонтальні лінії зліва направо, точно поєднуючи між собою малюнки, точки.
Завдання: Зобразив, як крапельки падають з хмари в калюжу, бджілка летить з квітки на квітку, машина їде в гараж і т.п.
б) Корекція розмаху рухів руки при малюванні.
 Завдання: Намалюй, як кораблик пливе по хвилях.
г) Корекція формоутворюючих рухів.
 Завдання: «намотай клубочки» (від краю і від центру за годинниковою стрілкою), намагаючись не відривати олівець від паперу; намалюй всередині великої фігури такі ж, але поступово зменшуються фігури; навколо маленької фігури намалюй поступово збільшуються фігури.
д) Корекція зображення дрібних предметів.
 Якщо дитина малює занадто дрібні предмети, це свідчить про жорсткої фіксації кисті, що необхідно долати.
Завдання: Обведи, а потім намалюй великі фігури (приблизно в третину листа) без відриву руки. З'єднай крапки, відриваючи руку.
 Зі старшими дошкільниками використовуються зошити в велику клітинку.
(Дітям з низькою гостротою зору додатково разліновиваем клітини, щоб збільшити їх яскравість). Ця робота проводиться два рази на тиждень по п'ять-сім хвилин як частина комплексного заняття з математики, навчання грамоті, розвитку мови. При цьому необхідно з самого початку стежити за правильною посадкою, правильним розташуванням пальців на пишучому предметі, правильному положенні кисті і ліктя, так як виправляти неправильні навички письма значно важче.
 Система роботи в зошитах у клітку складається з наступних етапів:
1. Знайомство із зошитом і робочої рядком.
2. Завдання «Продовж візерунок»; вертикальні і горизонтальні прямі палички та комбінації з них: дуги, хвилясті лінії, кола, овали.
3. Друкування букв по клітинках.
4. Друкування цифр.
5. Графічні диктанти.
6. Малювання фігур складної форми шляхом підрахунку клітинок на зразку (намалюй поруч таку ж фігуру і розфарбуй її).
 В процесі роботи в зошити у дитини зміцнюється мускулатура дрібна пальців, удосконалюється зорово-моторна координація та орієнтування в мікропространстве, розвиваються довільна увага, зорова пам'ять. Вся ця робота супроводжується забавними віршами - щоб зацікавити дітей і пожвавити одноманітну роботу, яку деякі з них не люблять виконувати. Роблячи той чи інший малюнок, дитина не тільки виконує рухи рукою, але й містить у роботу мовної та слуховий аналізатори, вірші поступово заучують, і дитина вже мимоволі, зарісовивая щось у зошиті, починає вимовляти рядки з них. Таким чином іде оречевленіе вироблюваних дій.
Для закріплення придбаних графічних навичок завдання даються на будинок. Крім цього, повторюється відповідний мовний матеріал (словник по темі, віршовані тексти і т.д.). Так здійснюється підготовка до листа майбутніх школярів, відпрацьовується звуковимову, а паралельно йде робота над лексико-граматичним ладом мови.


  Схожі новини: {related-news}