Тематичний архів статей

Хімія Китаю: Досягнення 2007 - Прогноз 2008


1 Економічні аспекти функціонування нафтової та хімічної галузі в 2007 р.

Обсяг промислового виробництва (за поточними цінами) склав у нафтової та хімічної галузі Китаю в 2007 р. RMB 5.3 трильйона, що означає приріст на 22.5% за попередній рік. Доходи від продажу склали RMB 5.1 трильйона, що означає приріст на 22.5% в річному численні. Дохід склав RMB 530.0 мільярдів, або приріст на 21% в річному численні. Рівень продажів товару склала 98.6%, що приблизно дорівнює рівню попереднього року. Капіталовкладення в основні фонди очікувалися на рівні RMB 635.0 мільярдів, що означає приріст на 34% в річному численні. Сукупна імпортна та експортна вартість становили US $ 319.79 мільярдів у 2007 р., що означає приріст на 25.0% в річному численні. Імпортна вартість склала US $ 218.0 мільярдів від сукупної вартості, що означає приріст на 20.9%, а експортна вартість склала US $ 101.78 мільярда, що означає приріст на 34.9%.


1.1 Збереження стійкого зростання виробництва


Для того, щоб справлятися з надмірним зростанням, які мають місце в окремих секторах і вимагає великих енергетичних витрат і високої вироблення, китайський уряд застосувало в 2007 р. ряд стратегій дії. Було проведено загальнонаціональне спеціальне дослідження щодо впровадження цих стратегій в промисловість, сільське господарство, захист навколишнього середовища і цінову політику. Судячи з індексів економічного розвитку, ці заходи поступово почали здійснювати свій вплив. За даними статистики, виробництво сирої нафти склало 187 мільйонів тонн, що означає приріст на 1.6%. Виробництво природного газу склало 69.31 мільярдів м3, що означає приріст на 23.1%. Обсяг переробленої сирої нафти склав 327 мільйонів тонн, що означає приріст на 6.4%. Виробництво етилену склало 10.477 мільйонів тонн, що означає приріст на 12.6%. Виробництво синтетичних смол склало 30.736 мільйонів тонн, що означає приріст на 18.5%. Виробництво хімічних добрив склало 56.961 мільйонів тонн, що означає приріст на 10.2%. Виробництво каустичної соди склало 17.593 мільйонів тонн, що означає приріст на 17%. Виробництво кальцинованої соди склало 17. 718 мільйонів тонн, що означає приріст на 13.1%. Виробництво каркасів покришок склало 556 млн одиниць, що означає приріст на 22.6%.


Крім того, економічне зростання змінився і в якісному відношенні. Вартість виробленої в 2007 р. нової продукції склала RMB280.98 мільярда, що означає приріст на 48.1%. До числа груп товарів, у яких спостерігалося істотне зростання виробництва нових товарів у вартісному відношенні, входять: органічні хімічні сировинні матеріали (158.7%), синтетичні каучуки (111.4%), інформаційні хімічні продукти (61.1%), а також органічні добрива (176.7% ). Вартість нових продуктів становила 5. 28% від загальної вартості виробленої продукції.

1.2 Енергозбереження та зменшення обсягів викидів в центрі уваги


У 2007 р. в нафтової та хімічної промисловості вважали, що енергозбереження та зменшення обсягів викидів є основними завданнями при нарощуванні темпів наукових розробок. Багаторічна тенденція підвищення енергоспоживання була значною мірою перервана, і обсяг викидів забруднюючих речовин був зменшений. Згідно з даними Національного статистичного бюро Китаю (NBS), енергоспоживання в шести основних енергоспоживаючих секторах нафтової та хімічної промисловості знизилося за перші три квартали 2007 р. Середньорічна енергоспоживання в секторі переробки сирої нафти склало 77.2 кілограма умовного палива на тонну продукту, що означає зниження на 1.9% в порівнянні з тим же періодом попереднього року. Енергоспоживання в секторі виробництва каустичної соди склало 537.9 кілограма умовного палива на тонну продукту, що означає зниження на 3.6%. Енергоспоживання в секторі виробництва кальцинованої соди склало 400.7 кілограма умовного палива на тонну продукту, що означає зниження на 1.9%. Енергоспоживання в секторі виробництва карбіду кальцію склало 1 124.1 кілограма умовного палива на тонну продукту, що означає зниження на 1.9%. Енергоспоживання в секторі виробництва етилену склало 1 158.2 кілограма умовного палива на тонну продукту, що означає зниження на 2.9%. Енергоспоживання в секторі виробництва аміаку склало 1 456.7 кілограма умовного палива на тонну продукту, що означає зниження на 1. 8%.


Дані Державної адміністрації по захисту навколишнього середовища показали, що викиди двоокису сірки в перші три квартали 2007 р. склали на 1.81% менше викидів за той же період попереднього року, а викиди з хімічним споживанням кисню були на 0.28% нижче.


1.3 Зміна структури виробленої продукції для забезпечення поставок на ринок

Структура виробленої нафтової та хімічної промисловістю продукції була змінена в 2007 р. відповідно до потреб ринку. CNPC і Sinopec Group взяли оперативні заходи із забезпечення поставок на ринок продуктів переробки нафти. (A) Вони змогли здійснювати на своїх переробних потужностях виробництво з повним навантаженням; (b) Вони знизили споживання нафти в хімічному виробництві і збільшили виробництво дизельного палива; (c) Вони скоротили експорт нафтопродуктів і збільшили імпорт нафтопродуктів.


Відповідно до потреб сільськогосподарського виробництва, випуск п'яти високотоксичних пестицидів, таких як метамідофос, був припинений, виробництво інсектицидів було скорочено, а виробництво гербіцидів було збільшено. Виробництво інсектицидів в 2007 р. склало 38.4% від загального обсягу виробництва пестицидів, що означає зниження на 3.7 відсотка в порівнянні з попереднім роком. Виробництво гербіцидів склало 32.5%, що означає приріст на 3.7 відсотка. Для задоволення потреб автомобільної промисловості, частка виробництва радіальних шин досягла 44.4%, що означає приріст на 3.4 відсотка за попередній рік.


1.4 Підвищення можливостей впровадження незалежних інновацій

Видатні успіхи були досягнуті в 2007 р. в області реалізації великих наукових і технічних проектів, асиміляції та впровадження інноваційних технологій, привнесених з-за кордону, поширення досягнень досліджень, а також оновлення та модернізації традиційних секторів за рахунок використання сучасних технологій.

(1) Були досягнуті прориви в області цілого ряду ключових і спільних технологій, а вузькі місця у розвитку деяких основних секторів були ліквідовані.

Була успішно розроблена технологія для великосерійного виробництва MDI, і була побудована установка на 200 000 тонн на рік для виробництва MDI з використанням даної технології, це установка з найбільшою виробничою потужністю у світі. В області виробництва олефінів на основі вугілля, після отримання в ході комерційних випробувань 10 000 тонн на рік DMTO (діметілефір або метанол в олефін), приступили до створення в Йуліне (провінція Шаньсі) установки на 200 000 тонн на рік для виробництва DMTO з використанням розробленої в самому Китаї технології. Національна комісія з розвитку і реформ затвердила будівництво за проектом у Баотоу (Внутрішня Монголія) установки для виробництва 600 000 тонн DMTO на рік. Після завершення стендових випробувань було розпочато будівництво установки для комерційних випробувань з переробною потужністю в 30 000 тонн метанолу на рік з використанням технології FMTP (псевдозрідженому метанол в пропілен), яка була розроблена в самому Китаї.


(2) Було розроблено ряд нових технологій


У секторах виробництва хімічних добрив і вуглехімічний продуктів є сучасна розроблена в самому Китаї многосопловая технологія, що відрізняється від газифікації суспензії, і комерційні установки демонструють успішну експлуатацію. У Китаї вже збудовано 10 установок з 20 печами. Технологія газогенерації з порошкового вугілля під тиском стала одним з основних проривів, і в даний час будуються промислові установки з споживанням вугілля в 1 000 тонн на день. Вже побудовано дві промислові установки з одного піччю для переробки вугілля з потужністю в 500 тонн на день і експлуатаційним тиском 4.0 MПa з використанням розробленої в Китаї технології поступової з вугіллям/без вугілля окисної газогенерації. В області біохімічного виробництва Китай здійснював розробку технологій для біокаталітичний виробництва валідаміціна високої чистоти, а також промислове виробництво валіоламіна.


(3) Були отримані певні досягнення в області виробництва цілої групи установок основного хімічного устаткування.


Компанія Triangle Group Co., Ltd. використовувала інноваційну технологію, розроблену компанією, і справила величезні конструкційні шини з діаметром 3600 мм і поперечним перерізом 1400 мм. У 2007 р. в Китаї також було побудовано досить багато місцевих повнокомплектних хімічних установок і основного обладнання, що відповідають сучасному міжнародному рівню, таких як: установки для виробництва диметил ефіру з потужністю 100 000 тонн на рік, установки для виробництва метанолу з потужністю 300 000 тонн на рік з використанням технології з низьким тиском.


1.5 Інвестиційна діяльність здійснювалася швидко, і темпи здійснення інвестицій у китайську нафтову та хімічну промисловість зросли

За рахунок швидкого зростання економіки і високий попит на нафтохімічні продукти в Китаї, нафтова і хімічна промисловість перетворилася в сектор з найбільшою інвестиційною привабливістю. На сьогоднішній день в Китаї є 2 055 нафтових і хімічних підприємств з іноземним фінансуванням.


Іноземні компанії сформували ядро інвестиційного розвитку промисловості за рахунок постійно перебувають у центрі уваги продажів нафтопродуктів, розробок газового палива, нафтохімічного виробництва, продуктів тонкої хімічної технології, спеціальних хімічних продуктів, обробки синтетичних матеріалів, зберігання і логістики нафтопродуктів, а також кінцевих продуктів з високою доданою вартістю . Вони також постійно вдосконалюють розподіл промислових інвестицій. Багатонаціональні компанії прагнуть здійснювати в Китаї середньострокові і довгострокові інвестиції. Так, наприклад, компанія BASF планує збільшити масштаб продажів і прибутків в Азії на 20% в 2010 р., і 50% від цих азіатських продажів буде припадати на частку Китаю. Компанія Evonik планує збільшити продажі хімічних речовин у Китаї до US $ 1.0 мільярда в 2009 р. Проект з переробки однієї з кувейтських компаній Guangdong Nansha буде мати загальний обсяг інвестицій US $ 5.0 мільярдів, а обсяг переробляється сирої нафти складе 15.0 мільйонів тонн на рік. Завершення та введення в експлуатацію цього проекту очікується в 2010 р. Компанії Exxon Mobil, Saudi Arabia Aramco і Fujian Refining


  Схожі новини: {related-news}