Тематичний архів статей

Ландшафтний Дизайн - Послідовність Робіт


Ландшафтный дизайн (ландшафтная архитектура) - искусство и наука, направленные на организацию пространства жизнедеятельности человека, создание высокодекоративных с эстетической точки зрения, и в то же время полифункциональных, практичных ландшафтов.

Основной точкой отсчета, в часто довольно сложном и продолжительном процессе планирования и благоустройства территории, является ландшафтный проект . Процес проектування починається з виїзду спеціаліста на об'єкт, вивчення його основних характеристик: рельєфу, геології, інсоляції, троянди вітрів і геометрії ділянки. Поряд з цим, обговорюються з Замовником основні побажання і вимоги до створюваного ландшафту, вибирається стилістична концепція майбутнього дизайну.

Наступним важливим етапом є ескізний проект.

Сучасна 3D графіка дає чітке уявлення Замовнику про проектований об'єкт, допомагає знайти оптимальну планування, підібрати колірну гаму, вивірити всі розміри і пропорції.

Тривимірна модель майбутньої ділянки - це можливість внести точні поправки і зміни на стадії проектування та отримати очікуваний результат після завершення будівництва.

Логічним підсумком виконаної роботи є робочий проект - основоположний документ для виконавців та спеціалістів, які займатимуться його реалізацією.

Обсяг і перелік необхідної робочої документації варіюється в залежності від поставлених задач проектування, технічної складності об'єкта, деталізації його компонентів.

У проект може входити така документація:

1. План з вихідними розмірами ділянки;

2. Топографічний план, геологія;

3. Ескізний проект (візуалізація майбутнього ділянки);

4. Генеральний план (генплан, ГП) в загальному розумінні - проектний документ, на підставі якого здійснюється планування, забудова, реконструкція та інші види містобудівного освоєння територій. Основною частиною генерального плану (також званою власне генеральним планом) є масштабне зображення, отримане методом графічного накладення креслення проектованого об'єкта на топографічний план території з експлікацією об'єктів;

5. Дендрологічний план ділянки - схема розміщення на ньому дерев і чагарників, асортиментна відомість;

6. Креслення креслення планування - схема розмітки доріжок, майданчиків, прив'язок об'єктів;

7. Посадковий креслення озеленення - схема розмітки посадкових місць;

8. Схема системи дренажу та зливової каналізації;

9. Схема системи освітлення;

10. Схема системи автоматичного поливу;

11. Схеми детальної промальовування кам'янистих садів, альпінаріїв і рокаріїв;

12. Схема деталізації розміщення рослин у квітниках і миксбордерах;

13. Технологічна схема посадки рослин;

14. Креслення та деталізація малих архітектурних форм (альтанок, трельяжів, барбекю, пергол);

15. Попередній кошторис.

16. Пояснювальна записка - загальні вказівки черговості та термінів виконання ландшафтних робіт, агротехнічні особливості догляду за садом.

Слід зазначити, що часто грамотно виконаний проект є запорукою якості та своєчасності виконання будівельних робіт.

Терміни створення проекту визначаються його складністю, але, як правило, з урахуванням обговорень та погоджень з замовником, не перевищують одного місяця.


  Схожі новини: {related-news}