Тематичний архів статей

Кошторис, розрахунок Будівельних Робіт


Кошторис представляє собою документ, в якому обчислюється сума витрат на будівництво, розписана за статтями витрат (заробітна плата, податки та відрахування із заробітної плати, господарські витрати, придбання матеріалів тощо). У кошторисі повинен бути наданий перелік всіх будівельно-монтажних і оздоблювальних робіт із зазначенням розцінок і необхідних для цього матеріалів із зазначенням їх вартості. До кошторису, як правило, включаються накладні витрати (транспорт, управління) і прибуток будівельної організації, до кошторису також можуть закладатися "непередбачені" витрати (близько 2%). У кошторисі представлені не тільки розцінки на всі види робіт. Кошторис включає в себе розрахунок всіх витрат по будівельно-монтажним, спеціальним і обробних робіт, а саме: вартість матеріалів; вартість робіт; транспортні витрати; субпідрядні роботи (ті роботи, які виконують спеціалізовані фірми, наприклад сантехнічні, електромонтажні роботи тощо ). Складається кошторис у кілька етапів: вибір технології; закладка повної номенклатури всіх матеріалів за даною технологією; розрахунок обсягів; розрахунок витрати матеріалів за даними обсягами; розрахунок трудовитрат за даними обсягами. Зведення загального кошторису на весь обсяг СМР починається зі складання локальних кошторисів по окремих видах робіт. При складанні локального кошторису проводиться угрупування по конструктивних елементах будівлі, яка повинна відповідати технологічній послідовності проведення робіт. Переліки (специфікації) використовуваних матеріалів можуть включатися в ці кошториси, а можуть перераховуватися в окремому документі, який називається "Відомість будівельних матеріалів". У ній наводиться обсяг необхідного будівельного матеріалу (у тоннах, кілограмах, погонних метрах і т.д.), вказується вартість одиниці матеріалу і в кінці рядка вартість усього обсягу. Так визначається вартість всіх будівельних матеріалів на весь об'єкт або окремий вид робіт. Об'єктні локальні кошториси зводяться в об'єктну (загальну) кошторис і містять вартість: будівельних, монтажних робіт, устаткування, інвентарю, інструменту та інших необхідних витрат. В об'єктних кошторисах в загальній вартості СМР відображаються витрати на тимчасові споруди по нормативної процентної ставки, витрати на тимчасове опалення при роботі в зимовий час. У зведеному кошторисі вартість будівництва окремих об'єктів розподіляється по графах: будівельні, монтажні роботи, обладнання, меблі, інвентар, інші витрати і в підсумку виводитися загальна кошторисна вартість. Роботи, закладені в кошторисі, найкраще розбити на кілька етапів. Це буде зручно і наочно, як для будівельників, так і для замовника. Буде видно і зрозуміло, які роботи, в який період повинні бути закінчені і скільки вони стоять, з'являється можливість поетапної оплати робіт. Для складання грамотної та правильної кошторису, що відображає всі технологічні операції, що застосовуються матеріали, їх ціни, а також розцінки на всі види робіт потрібно чимало часу. Не прислуховуйся того, хто через кілька годин назве кошторисну вартість вашого об'єкта. У будівництві номенклатура застосовуваних технологій включає в себе десятки тисяч найменувань. Кошторисник в процесі складання кошторису працює з різними довідниками, вивчає прайс-листи постачальників, уточнюючи ціни. В даний час всі кошториси складаються за допомогою спеціальних комп'ютерних програм. У них закладено більшість видів робіт, їх вартість, необхідні будівельні матеріали з нормами витрати і т.д. Для розрахунку загальної вартості певного виду робіт, кошторисник зазначає у програмі цей вид, а програма автоматично підставляє комплексну розцінку, що враховує всі етапи технологічного процесу. Для складання хорошою кошторису потрібно мати досвід і знати технологію будівництва. Влаштовувати конкурси або тендери можна тільки на підставі загальному кошторисі, а не за розцінками на окремі види робіт. Розцінки на роботи можна занизити, щоб виграти конкурс. У цьому випадку завищується витрата матеріалів, і найдешевший підрядник може виявитися найдорожчим. У різних будівельних організаціях загальна вартість на будівництво будинку по одному і тому ж проекту може значно відрізнятися. Розібратися на чому грунтується різниця, можна тільки подивившись повний кошторис на всі види робіт. У кошторисі наочно видно в якій кількості і які саме будівельні матеріали необхідно закупити, їх ціни, які роботи будуть проводитися і розцінки на кожний вид робіт. При складанні кошторисів, заради здешевлення будівництва, багато фірм закладають у кошторис дешеві і не завжди якісні будівельні матеріали, а іноді порушують технологічні процеси. Попередні кошторису від різних підрядників необхідно порівняти з усіх видів робіт, за розцінками на ці роботи, вартості закладених матеріалів і загальній сумі. Головне - необхідно порівняти склад робіт, передбачених у кошторисах різних підрядників. Не секрет, що недобросовісний підрядник, бажаючи виграти тендер, закладає не всі необхідні роботи, тим самим, пропонуючи меншу вартість будівництва за кошторисом. Коли обраний підрядник, кошторис необхідно більш уважно перевірити й уточнити. Для перевірки кошторису краще залучати досвідчених кошторисників. Необхідно перевірити перелік і обсяги робіт, передбачених кошторисом, потім ці дані порівнюються з проектними цифрами і з контрольними вимірами. Такі виміри обов'язково потрібно зробити, особливо на додаткові роботи, які не були передбачені проектом. Складання кошторису обов'язково, якщо одна із сторін договору цього зажадала (ст.33 Закону РФ "Про захист прав споживачів"). Кошторис може бути твердою або приблизною, але за відсутності в договорі вказівок на цей рахунок кошторис на будівництво будинку вважається твердою (п.4 ст.709 ГК РФ). Тверда кошторис не підлягає перегляду і виконавець не вправі вимагати оплати витрат, не включених до твердого кошторису, або збільшення ціни робіт, включених до твердого кошторису, а замовник не має права вимагати зменшення ціни цих робіт. При цьому не має значення той факт, що при складанні кошторису було неможливо передбачити точний обсяг робіт і кон'юнктури ринку. Однак при істотному збільшенні цін використаних матеріалів чи оплати за виконання робіт субпідрядниками виконавець має право вимагати збільшення твердого кошторису, а якщо замовник відмовиться виконати цю вимогу, виконавець має право у судовому порядку вимагати розірвання договору (ст.451 ЦК України, п.2 ст.33 Закону РФ "Про захист прав споживачів"). Якщо потрібно зробити додаткові роботи (послуги) або додаткові витрати, то виконавець може їх зробити тільки за згодою замовника (ст.33 Закону РФ "Про захист прав споживачів"). Замовник може дати таку згоду, але при цьому закон трактує це не як перегляд твердого кошторису, а як зміна умов договору за угодою сторін.


  Схожі новини: {related-news}